Фугиране

При фугирането на паркет се изисква много голяма прецизност, внимание и търпение, за да бъде извършена качествено работата. Това е може би е най-бавният процес, тъй като третираните участъци са малки, но от изключителна важност за общата визия на пода.
Когато се монтира или пренарежда паркета се получават малки фуги.Те се запълват с фугираща смес съобразена със цвета на паркета.Фугиращата смес се полага след като настилката е здраво наредена (пренаредена) и изциклена.След като е изсъхнала фугиращата смес , се проверява фуга по фуга дали има нужда от повторно попълване.