Лакиране

Нанасянето на лак върху паркет или дюшеме е задача, към която трябва да се подходи с необходимото внимание и отговорност. Има редица аспекти на този процес, определящи крайния му успех и резултата, който ще получите.
Лаковото покритие може да бъде прозрачно или непрозрачно. Прозрачните покрития се произвеждат чрез прилагане на лак на базата на синтетични смоли , нитроцелулоза , изсушаващи растителни масла и други филмообразуващи вещества .
Лаковите покрития се разделят на няколко основно типа:

  • Нитроцелулозни лакове – те са еднокомпонентни и съдържат нитроцелулоза. Недостатък е склонноста към пожълтяване.
  • Полиуретанови лакове – те са двукомпонентни. Основа + втвърдител. Той е изключително устойчив на вода , основи, киселини , и абразия, и е много твърдо и трайно покритие .
  • Полиестерни лакове – Двукомпонентен състав на база бисфенолни полиестерни смоли в комбинация с различни добавки, инградиенти и втвърдители – органични прекиси. Подходящо защитно средство за предпазване от разредени и концентрирани киселини, основи, соли, кисели и алкални газове, петролни продукти, вода (обезсолена, отпадна). Лакът е съвместим с различни грундове, бои и лакове на база епоксидни , винилови и полиуретанови смоли.
  • Лакове на водна основа – разработени са заради по малката си токсичност и рискове за здравето и околната среда в сравнение с лаковете на основата на разредител. Въпреки природата си обаче, често се получават доста добри резултати.